HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Nội Quy

1.      Online đúng giờ học

- Nếu online trễ 10-15 phút, trường hợp giáo viên vẫn còn online thì lớp học vẫn diễn ra bình thường và kết thúc đúng giờ ( nghĩa là thời gian học của bạn bị rút ngắn 10-15ph), trường hợp giáo viên đã offline thì xem như bạn đã bị mất một buổi học. Trong trường hợp đến giờ học mà giáo viên vẫn chưa gọi, các bạn vui lòng liên hệ ngay qua skype với giáo viên hướng dẫn. Có thể giáo viên gặp một vài vấn đề trục trặc ốm đau đột xuất không kịp thông báo. Học viên sẽ được sắp xếp học bù vào hôm khác.

 

2.     Cách thông báo nghỉ học

- Khi muốn nghỉ học, học viên vui lòng thông báo với Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online qua email hoặc qua skype hoặc tin nhắn điện thoại trước 2 giờ, hoặc cancel buổi học trên hệ thống trước 2 giờ để được sắp xếp học bù ( thông báo nghỉ học chỉ được xem là hợp lệ khi thông báo cho nhân viên phụ trách trước 2 giờ). 

- Trong trường hợp học viên nghỉ học không thông báo cho Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online, thông báo muộn hơn 2 tiếng, hoặc có thông báo trước 2 tiếng nhưng vượt quá số buổi nghỉ học cho phép 30% thời gian khóa học , thì các buổi học này được xem như là nghỉ học không hợp lệ, sẽ không được sắp xếp học bù ( mất buổi học).
Nếu giáo viên nghỉ dạy không thông báo hoặc thông báo muộn hơn 2 giờ thì học viên sẽ không bị trừ buổi học ngày hôm đó, đồng thời sẽ được cộng thêm 1 buổi học nữa.

 

3.      Vấn đề đổi giáo viên hoặc giờ học

Khi muốn đổi giáo viên hoặc đổi giờ học, các bạn vui lòng trình bày lý do. Chúng tôi sẽ sắp xếp đổi lớp hoặc giáo viên cho các bạn. Tuy nhiên,  thời gian sắp xếp tùy thuộc vào thời điểm giáo viên có trống giờ hay không? Vì vậy, các bạn có thể được sắp xếp đổi lớp, đổi giáo viên ngay hoặc phải chờ cho đến khi giáo viên có lớp trống.

Lưu ý: Học viên được đổi giờ học hoặc giáo viên 1 lần cho 1 khóa học.

 

4.      Vấn đề về mạng Internet, thiết bị máy tính, hệ thống điện

Nếu trong quá trình học nếu thiết bị máy tính, hệ thống mạng internet, hệ thống điện của giáo viên có vấn đề thì buổi học được hủy, xem như buổi học không diễn ra, học viên không bị mất buổi học. Nếu vấn đề internet, điện, đau ốm đột xuất đến từ phía học viên thì học viên phải gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online để báo nghỉ học ( buổi học xem như là học viên nghỉ học hợp lệ). 

 

5.      Số buổi học tối thiểu 1 tuần

Các bạn phải đăng ký học tối thiểu 2 buổi/ 1 tuần.

 

6.      Cách cư xử trong lớp học

Tuy là hình thức học online nhưng chúng tôi vẫn nâng cao tinh thần tôn trọng, lịch sự, chuyên nghiệp giữa giáo viên và học viên. Nếu học viên hoặc giáo viên có thái độ thiếu tôn trọng nhau nhiều lần thì học viên sẽ bị đuổi học (không hoàn lại học phí), giáo viên sẽ bị thôi việc. 

 

7.      Vấn đề bảo lưu khóa học

Vì một số lý do cá nhân mà các bạn muốn bảo lưu khóa học. Vui lòng gởi email thông báo cho chúng tôi về việc bảo lưu, nêu rõ lý do bảo lưu. Thời gian bảo lưu là 60 ngày kể từ ngày bảo lưu. Tuy nhiên, khi các bạn quay lại học sau thời gian bảo lưu thì không đảm bảo rằng các bạn có được học với giáo viên cũ hay không. Vì lúc này có thể giáo viên của bạn đã dạy học viên khác và thời gian biểu của họ không phù hợp với bạn. Sau 60 ngày nếu các bạn không quay lại học thì xem như khóa học hết giá trị.

 

8.      Điều kiện để hoàn trả học phí

Không hoàn trả học phí trong mọi trường hợp trừ trường hợp xuất phát từ Học Tiếng Anh Giao Tiếp Online hoặc giáo viên.