HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ONLINE
LEARN ENGLISH ONLINE ONE-ON-ONE WITH NATIVE TEACHERS

Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency) trong Tiếng Anh || hoctienganhgiaotieponline.vn

Wednesday, December 30, 2020

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh hay còn gọi là trạng từ chỉ sự thường xuyên dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của hành động. Đây là một trong những chủ thể ngữ pháp rất quan trọng mà chúng ta cần nắm vững. Hãy cùng học tiếng anh giao tiếp online VN tìm hiểu về trang từ chỉ tần suất này nhé!

trạng từ chỉ tần suất (adverbs of frequency)

1. Tổng hợp danh sách các trạng từ chỉ tần suất trong Tiếng Anh

Danh sách các trạng từ chỉ tần suất và mức độ thường xuyên của chúng được thể hiện ở bảng sau:

 

       Mức Độ        

          Trạng Từ         

Ví Dụ

100%

always

always go to bed before 11pm.

90%

usually

usually have cereal for breakfast.

80%

normally / generally

normally go to the gym.

70%

often* / frequently

often surf the internet.

50%

sometimes

sometimes forget my wife's birthday.

30%

occasionally

occasionally eat junk food.

10%

seldom

seldom read the newspaper.

5%

hardly ever / rarely

hardly ever drink alcohol.

0%

never

never swim in the sea.


2. Vị trí các trạng từ chỉ tần suất trong Tiếng Anh

2.1. Trạng từ chỉ tần suất thường đứng trước động từ chính của câu:

 

Subject + adverb + main verb

always remember to do my homework.

He normally gets good marks in exams.


2.2. Trạng từ chỉ tần suất thường đứng sau động từ "to be"

 

Subject + to be + adverb

They are never pleased to see me.

She isn't usually bad tempered.

 

2.3. Trạng từ chỉ tần suất thường được đặt giữa trợ động từ và động từ chính của câu:

Trạng từ chỉ tần suất thường đặt giữa trợ động từ và động từ chính của câu nếu trong câu có các trợ động từ (have, will, must, might, could, would, can,...

Subject + auxiliary + adverb + main verb

She can sometimes beat me in a race.

would hardly ever be unkind to someone.

They might never see each other again.

They could occasionally be heard laughing.

 

2.4. Trạng từ chỉ tần suất để bắt đầu một câu:

Chúng ta cũng có thể dùng một số trạng từ chỉ tần suất sau để bắt đầu một câu: Usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally.

       Ex: Occasionally, I like to eat Thai food.

Nhưng tuyệt đối không được dùng các trạng từ chỉ tần suất sau để bắt đầu một câu: Always, seldom, rarely, hardly, ever, never.

 

Các bạn nhớ luyện tập thường xuyên để không nhầm lẫn các trạng từ chỉ tần suất trong Tiếng Anh  nhé!

Để giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo, bạn có thể tham khảo chương trình học Tiếng Anh giao tiếp online một thầy kèm một trò với giáo viên nước ngoài giúp bạn thành thạo phát âm và giao tiếp chuẩn bản xứ nha đăng kí tư vấn miễn phí tại đây

Leave your comment